เกมส์ในหมวดหมู่ :เกมส์บริหาร



เกมส์บริหาร เราได้รวมเกมส์บริหารเอาไว้มากมายให้คุณฝึกหัดเล่นเป็นผู้บริหารดู เพื่อฝึกความคิดให้เป็นระบบ และรู้การจัดการบริหารกิจการต่างๆ เช่น เกมส์บริหารโรงแรม เกมส์บริหารเมือง เกมส์บริหารร้าน เกมส์บริหารธุรกิจ เกมส์บริหารร้านอาหาร เกมส์บริหารงาน เกมส์บริหารสนามบิน ในแต่ละเกมส์จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ในตัวธุรกิจนั้นๆ แต่หลักการมีง่ายๆ คือ ดำเนินการค้า และทำกำไรให้ได้