เกมส์ถ้วยกาแฟ ขยับถ้วยกาแฟไปทางซ้ายขวา เพื่อรับบิสกิตที่หล่นลงมา และหลบหลีกของชนิดอื่นๆ รักษาอุณหภูมิให้เพิ่มขึ้นหรือเย็นลง ด้วยการรับลูกไฟหรือน้ำแข็งเข้าเล่น:
2159ครั้ง
คำค้นหา: