เกมส์หาทางออกจากห้องรอรถ Waiting Room เราบังเอิญไปติดอยู่ที่ห้องรอรถ ระหว่างคอยขึ้นรถไฟ หาสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ในห้อง แล้วนำมาไขปริศนาหาทางออกจากห้องนี้ให้ได้นะครับเข้าเล่น:
7537ครั้ง
คำค้นหา: