เกมส์เรียงลูกแก้วเวิร์ลทัวร์ เรียงลูกแก้วให้สีตรงกัน โดยมีฉากหลังเป็นภาพประกอบทั่วโลกเข้าเล่น:
1974ครั้ง
คำค้นหา: