เกมส์เปียโนบาร์นี้เป็นส่ีวนผสมของเกมดนตรี กับเกมส์แบบพิมพ์ดีดนะคะ เราต้องกดตัวอักษร ให้ได้ตามจังหวะพอดีกับโน้ตที่วิ่งมา แล้วจะเล่นเป็นเพลงเพราะๆ ให้ฟังค่ะเข้าเล่น:
2183ครั้ง
คำค้นหา: