เกมส์หาของที่ซ่อนอยู่ในห้องลึกลับ Mystery Room ในห้องนี้มีของอยู่มากมาย แต่เราให้หาเฉพาะสิ่งที่เราต้องการเท่านั้น ดูที่ด้านบน จะมีของให้เราหา คลิกหาไปเรื่อยๆ ก็จะมีชิ้นใหม่มาเติม ก็ต้องหาให้หมดตามโควต้า ก็จะผ่านไปเล่นยังห้องอื่นๆ ได้เข้าเล่น:
261ครั้ง
คำค้นหา: