เกมส์สลับแก้ว ใช้สายตาจับจ้องให้ดี ว่าไข่ไก่ที่แม่ไก่วางแก้วครอบอยู่ เมื่อสลับแก้วไปมาแล้ว สุดท้ายไข่นั้นจะอยู่ที่แก้วใบไหน เป็นเกมส์ใช้สายตา และสมาธิ ฝึกการจดจ้องได้ดีค่ะ อย่าให้ไข่ไก่คลาดสายตาไปนะ เลือกให้ถูกใบด้วยนะคะ  เกมส์สลับแก้วเข้าเล่น:
1867ครั้ง
คำค้นหา: