เกมส์วางแผงโซลาร์เซล เกมส์นี้เราต้องมาวางแผงโซลาร์เซลที่ตกลงมา และมีรูปร่างต่างๆ กัน บนหลังคาบ้าน เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า ขยับเม้าส์เพื่อจัดวางตำแหน่งให้เต็มพืั้้นที่หลังคา โดยห้ามวางทับกันเข้าเล่น:
2064ครั้ง
คำค้นหา: