เกมส์ผสมคําภาษาอังกฤษ Spelling Scramble ใช้ตัวอักษรที่ได้มา ประกอบกันขึ้นมาเป็นคำ ที่มีความหมาย แปลได้ ได้แล้วกดที่ปุ่ม submit แล้วผสมคำต่อไป ในตัวเกมส์ จะมีเทคนิคการเพิ่มคะแนนได้มากขึ้น หากเราผสมคำศัพท์ตามข้อกำหนดได้ เช่น ให้ผสมคำศัพท์ ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร C ก็จะได้คะแนนมากขึ้น อะไรอย่างนี้เข้าเล่น:
6621ครั้ง
คำค้นหา: