เกมส์ทำฟาร์มปลูกผัก Farm Fun จัดเตรียมพื้นที่ ใช้เครื่องมือ เมื่อเตรียมดินพร้อมแล้ว ให้โรยเมล็ดพันธุ์พืช รดน้ำ และเก็บเกี่ยว มาเล่น เกมส์ปลูกผัก สนุกๆ กันด้วยการเตรียมพื้นที่ สำหรับปลูกผัก และผลไม้ ข้าวสาลี ซึ่งจะมีเมล็ดพันธุ์หลายชนิด เช่น แครอท หัวหอม ลูก Radish ที่เราต้องขายผักหาเงินไปเรื่อยๆ เพื่อนำเงินมาซื้อผักพันธุ์ใหม่ๆ มาขายต่อไปเข้าเล่น:
3048ครั้ง
คำค้นหา: