เริ่มตั้งแต่่ผ่าเมล็ดอัลมอนด์ โดยจับจังหวะลากเม้าส์และคลิกให้พอดี และล้างลูกเกด แต่ละขั้นตอน จะทำไม่เหมือนกัน ต้องอ่านคำสั่งและใช้เม้าส์คลิกหรือลากให้ถูกต้องนะคะเข้าเล่น:
1641ครั้ง
คำค้นหา: