เกมส์นี้เราต้องโยนหินเพื่อทำลายปราสาท ที่มีทหารประจำอยู่ ยิงหินให้ปราสาทถล่มลงมา และจัดการทหารให้ได้ในแต่ล่ะด่านเข้าเล่น:
2424ครั้ง
คำค้นหา: