เกมส์ต่อท่อน้ำ ต่อท่อจากทางด้านล่าง ตรงกลาง ให้ไปเชื่อมต่อจนถึงท่อน้ำด้านบน ขยับท่อซ้ายขวา ถ้าทำให้มีความยาวมากขึ้น ก็จะได้คะแนนมากขึ้นไปตามลำดับด้วย ฝึกสมองสนุกๆ ค่ะเข้าเล่น:
2087ครั้ง
คำค้นหา: