เกมส์ตัวต่อ สร้างให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ถ้ามีชิ้นส่วนใดหลุดออกนอกพื้นที่กำหนดจะแพ้ทันที และต้องระวังอย่าให้เวลาเป็น 0 ในการเพิ่มเวลาเพียงแค่ต่อชิ้นที่สีเดียวกันติดกันก็จะได้เวลาเพิ่ม บังคับด้วยปุ่มลูกศรเข้าเล่น:
1816ครั้ง
คำค้นหา: