บนรถคันนี้ ผู้โดยสารไม่มีน้ำใจลุกให้คนชราเลย  เราต้องช่วยคุณปู่แก่ๆ ไม่ให้ล้ม โดยบังคับเลื่อนไปทางซ้ายทางขวา พยายามให้แกทรงตัวอยู่ให้ได้เข้าเล่น:
2007ครั้ง
คำค้นหา: