คำอธิบาย :

เกมบวกเลข

เกมจะให้ผลลัพท์มาทางด้านขวามือ เราคลิกตัวเลขให้ผลบวกรวมแล้วได้เท่ากับผลลัพท์ที่กำหนดไปเรื่อยๆ
ถ้ากดผิดไป เกมจะ over ทันที เพราะฉะนั้นดูให้ดีล่ะ