เกมส์ในหมวดหมู่ :เกมส์บริหาร


เล่นเกมส์บริหารต่างๆ เรารวมเกมส์บริหารเอาไว้มากมายให้คุณฝึกหัดเล่นเป็นผู้บริหารดู เช่น เกมส์บริหารโรงแรม เกมส์บริหารเมือง เกมส์บริหารร้าน เกมส์บริหารธุรกิจ เกมส์บริหารร้านอาหาร เกมส์บริหารงาน เกมส์บริหารสนามบิน ในแต่ละเกมส์จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ในตัวธุรกิจนั้นๆ แต่หลักการมีง่ายๆ คือ ดำเนินการค้า และทำกำไรให้ได้