คำอธิบาย :
เกมส์จะบอกชื่อประเทศมา ให้เราคลิกเลือกธงชาติให้ถูกต้องเข้าเล่น: