คำอธิบาย :

เกมหาทางออกจากห้องของศิลปิน

เกมหาทางออกจากห้อง ใช้สมอง คิดแก้ปัญหา จนหาทางออกจากห้องของศิลปินผู้นี้ให้ได้นะครับ
เก็บของ สังเกตจากรูปร่างและสีและเครื่องหมายต่างๆ ที่อยู่ในห้องนะครับ