คำอธิบาย :
เกมหาตัวเลขในห้องนั่งเล่น หาตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในห้อง ใช้แว่นขยายส่อง มีเวลา 5 นาทีในการค้นหาตัวเลข