คำอธิบาย :
เกมส์โรงงานทำไอศครีม ดูรายการที่สั่ง แล้วเลือกวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงรสชาติไอศครีม และท็อปปิ้ง ทำให้ทันตามเวลาที่กำหนด