คำอธิบาย :
ใช้แว่นขยายหาหัวใจที่ซ่อนอยู่ในภาพพระราชวัง มีเวลา 5 นาทีในการค้นหานะคะเข้าเล่น: