คำอธิบาย :
เกมส์หาทางออกจากห้อง QUAINT ROOM คลิกหาอุปกรณ์ต่างๆ นำมาใช้ไขปริศนาหาทางออกจากห้อง ความยากระดับ 3 ดาว