คำอธิบาย :
คลิกหาดาวที่กำลังส่องแสงระยิบระยับในภาพค่ะ ภาพดาวจะใหญ่เล็กไม่เท่ากัน คลิกให้ถูก ถ้าคลิกผิดจะโดนหักคะแนนนะคะ