คำอธิบาย :
คลิกหาสิ่งของทีระบุไว้ตรงด้านล่างของเกม หาของที่ซ่อนอยู่ในภาพโดราเอม่อนให้ครบนะคะ