คำอธิบาย :
ใช้ปุ่ม ขึ้น ลง ซ้าย ขวา บังคับรถให้ชนรถแข่งคันอื่นเข้าเล่น: