คำอธิบาย :
เกมส์พ่อครัวทำเบเกอรี่ ช่วยกันทำเบเกอรี่ หรือขนมอบ ในแต่ล่ะหน้าที่ของตัวเอง ทำให้รวดเร็วแข่งกะเวลาด้วย