คำอธิบาย :
เกมส์ทำสวนส้มเกมส์นี้ เรามาหัดปลูกต้นส้มกันนะครับ เราต้องคอยดูแลต้นส้มของเรา คอยรดน้ำ กำจัดแมลง และเก็บเกี่ยวเมื่อผลส้มออกผล