คำอธิบาย :
เกมนี้เราต้องบังคับจานให้ขยับซ้ายขวาไปรับชิ้นส่วนของแฮมเบอร์เกอร์ให้ประกอบออกมาเป็นชั้นๆ ของแฮมเบอเกอร์ได้อย่างถูกต้องนะคะ เช่น ขั้นแรกต้องวางแ้ป้งด้านล่างลงไปก่อน และอื่นๆ ต่อมาตามลำดับ ถ้าของอย่างอื่นที่จะต่อชั้นผิด เราก็ต้องบังคับหลบๆ ไปค่ะ บังคับโดยปุ่มลูกศรซ้ายขวานะคะเข้าเล่น:
1514ครั้ง
คำค้นหา:

ถ้าชอบเกมส์นี้ก็ช่วยกด like เป็นกำลังใจหน่อยนะครับ