คำอธิบาย :
เราจะได้แพทเทิร์นสัตว์มาแต่ล่ะอย่าง ต้องกะจังหวะการปล่อย dna แต่ล่ะสีให้ได้ตามลำดับที่กำหนดไว้เข้าเล่น: