คำอธิบาย :
เกมส์นี้เป็นภาพภายในกระท่อม จะกำหนดเอาส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพให้เราคลิกส่วนที่เหมือน มีเวลา 5 นาที อย่าคลิกผิดจะเสียคะแนน