คำอธิบาย :

เกมกระต่ายเก็บแครอท

เคลื่อนไหวด้วยปุ่มลูกศร ขึ้นลงซ้ายขวา กระโดดหนีศัตรูกดปุ่ม space bar ค้าง